Freja gick som både transport- och passagerarfartyg på Fryken i slutet av 1800-talet innan hon förliste 1896. 1993 bildades ångbåtsföreningen Freja af Fryken med syfte att bärga henne från 52 meters djup och en snart 100-årig vila.

Redan året därpå bärgades hon och restaurerades efter vad vi tror är så nära originalskick vi kan komma. 1996 stod hon klar för sjösättning och sedan dess har hon trafikerat Fryken med Fryksta i Kil som hemmahamn.

Nu har en hel del år passerat och väder och vind har gått hårt åt henne,  därför restaurerar vi henne återigen för att återsätta henne i trafik.

Ställningar och presenningar ger skydd till ångbåten Freja af Fryken. Renoveringen pågår för fullt. Idag har båten ny durk i försalongen och det  doftar gott av fördäckets nya virke.

För flera år sedan sökte Frejaföreningen pengar till renoveringen av båten. Riksantikvarie-ämbetet beviljade 135 000 kronor till vissa delar av renoveringsarbetet och 156 000 kronor till säkerhetsbefrämjande åtgärder. Gustaf VI Adolfs minnesfond bistår föreningen med 50 000 kronor. I november 2019 beslutade Kils kommun att ge Frejaföreningen 200 000 kronor.

Det är föreningsmedlemmar som jobbar med Freja. Under hösten 2019 har man snickrat, borrat och slipat många dagar i veckan med reparation av skåp och förvaringsbänkar och med ny stoppning och klädsel på möblemanget i för- och aktersalong.

Mikael Goedicke, som är kunnig i att renovera på gammaldags sätt, har instruerat föreningens medlemmar, som då kunnat utföra mycket arbete på egen hand.

Fikarasterna kombineras med planering av kommande arbetsmoment och funderingar kring framtida drift- och förvaringsfrågor.

Vi behöver fler frivilliga till diverse göromål på Freja och har du lust och har lite tid över, ring Ing-Britt på telefon 070 633 45 01.