Ångbåtsföreningen Frejas årsmöte 2020.

Vi välkomnar till ett årsmöte för verksamheten 2019. Vi har en hel del nyheter att framföra som exempelvis vår nya hemsida och en handlingsplan för S/S Freja af Fryken.

Share