Med anledning av rådande Coronapandemi kan vi tyvärr inte annonsera eller genomföra arrangemang i samband med Frejas sjösättning. Vi kan i dagsläget inte heller presentera någon turlista. För mer information,

Share

Två glada skolklasser från Vikstaskolan i Kil har gjort studiebesök på ångbåten Freja. Gubbarna som snickrar och notar däck fick svara på många kluriga frågor.

Share

Freja gick som både transport- och passagerarfartyg på Fryken i slutet av 1800-talet innan hon förliste 1896. 1993 bildades ångbåtsföreningen Freja af Fryken med syfte att bärga henne från 52

Share