Ångbåtsföreningen Freja

Vid Fryksta i Kils kommun, Frykens södra ände har S/S Freja af Fyken sin hemmahamn. Freja är en kulturell skatt och har en mycket intressant och tragisk historia att berätta.

Den 23:e juli 1994 bärgades Freja vilket många minns med glädje och stolthet. Men Freja är idag i stort behov av en allmän upprustning och kommer under 2019 renoveras.

Vi har Freja-muséet öppet i samband med Freja-kaféet samt att vi tar emot turistgrupper för guidning. Då vi således inte får några intäkter från båtresor trots fasta kostnader är vi i behov av ditt stöd under tiden. Därför vädjar vi till alla Freja-vänner, företag och privatpersoner, om ett ekonomiskt bidrag. Vi är tacksamma för allt, stort som smått.

Ett stort tack på förhand !

Ångbåtsföreningen Freja. Styrelsen.